24 70 2.8 ii

Kiểu hiển thị

Hiển thị một kết quả duy nhất