70 200 2.8 vr

Kiểu hiển thị

Hiển thị một kết quả duy nhất